Slovník diel slovenskej literatúry 20. st.Rok: 1941
Autor: BENIAK Valentín
1 2 3 4 20

Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia na webovej stránke studovnaliteratury.sav.sk je z obsahového hľadiska totožný s rovnomennou publikáciou kolektívu vedeckých pracovníčok a pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV a ďalších akademických inštitúcií pod vedením Rudolfa Chmela (Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006). Slovník je lexikografická literárnohistorická príručka, koncipovaná ako výberové kompendium k problematike slovenskej literatúry daného obdobia. Digitalizácia prebehla v roku 2022 a 2023.