Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočiaRok: 1873
Autor: BANŠELL Koloman
Rok: 1890
Autor: BIELEK Anton
Rok: 1880
Autor: BOTTO Ján
1 2 3 12

Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia na webovej stránke studovnaliteratury.sav.sk je z obsahového hľadiska totožný s rovnomennou publikáciou kolektívu vedeckých pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV pod vedením Dany Hučkovej a Rudolfa Chmela (Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009). Slovník je lexikografická literárnohistorická príručka, koncipovaná ako výberové kompendium k problematike slovenskej literatúry daného obdobia. Digitalizácia prebehla v roku 2022.