Sondy do slovenskej literatúry 20. storočia



Rok: 1899
Autor: TIMRAVA (vl. menom Božena Slančíková)
Rok: 1901
Autor: VAJANSKÝ Svetozár Hurban
Rok: 1934, 1938
Autor: JESENSKÝ Janko
1 2 3

Sondy do slovenskej literatúry 20. storočia na webovej stránke studovnaliteratury.sav.sk sú z obsahového hľadiska totožné s rovnomennou publikáciou kolektívu vedeckých pracovníčok a pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV a ďalších akademických inštitúcií pod vedením Petra Zajaca (Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014). Sondy sú súborom interpretácií, predstavujú výberové kompendium k problematike slovenskej literatúry daného obdobia. Digitalizácia prebehla v roku 2024.