Digitálna študovňa slovenskej literatúry je projekt Ústavu slovenskej literatúry SAV, verejnej výskumnej inštitúcie. Ponúka voľný prístup k rôznym elektronickým dokumentom, napríklad slovníkovým dielam, periodikám, ako aj monografickým a zborníkovým publikáciám zameraným na dejiny slovenskej literatúry, vybrané teoretické problémy a textológiu. Digitálna študovňa je otvorená a postupne sa obohacuje o ďalšie elektronické zdroje a dokumenty. Veríme, že jej služby využije nielen vedecká komunita, ale aj širšia verejnosť so záujmom o vedecké poznatky o slovenskej literatúre a kultúre od najstarších čias po súčasnosť.