Sondy do slovenskej literatúry 19. storočiaRok: 1835 – 1840
Autor: HOLLÝ Ján
Rok: neuvedený
Autor: DOHNÁNY Mikuláš
Rok: 1846
Autor: SLÁDKOVIČ Andrej
Rok: 1846
Autor: HURBAN Jozef Miloslav
1 2 3

Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia na webovej stránke studovnaliteratury.sav.sk sú z obsahového hľadiska totožné s rovnomennou publikáciou kolektívu vedeckých pracovníčok a pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry SAV a ďalších akademických inštitúcií pod vedením Petra Zajaca a Dany Hučkovej (Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011). Sondy sú súborom interpretácií, predstavujú výberové kompendium k problematike slovenskej literatúry daného obdobia. Digitalizácia prebehla v roku 2023.