Koncepcia a koordinácia projektu: Radoslav PassiaMagdalena Bystrzak

Supervízia hesiel Slovníka diel slovenskej literatúry 19. storočia a Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia: Magdalena Bystrzak

Redakčná úprava slovníkových hesiel a príprava ilustrácií: Magdalena Bystrzak, Martin Navrátil, Eva Palkovičová, Martina Péterová, Barbora Zlejšia

Technická príprava slovníkových hesiel: Rudolf Hladík

Logotyp: Peter Javorík

Web: Pavol Herda

Kontakt: magdalena.bystrzak@savba.sk