Rok: 1835 – 1840
Autor: HOLLÝ Ján
Rok: neuvedený
Autor: DOHNÁNY Mikuláš
Rok: 1846
Autor: SLÁDKOVIČ Andrej
Rok: 1846
Autor: HURBAN Jozef Miloslav
1 2 3